Placering: Velkommen til optikerbussen.dk > Presse

Presse

Lokal optiker bag nyt brillekoncept

 

Det er den lokale 34-årige Lenette Glenstrup med bopæl i Brejning, som 1. maj åbner en ny brillebutik på hjul, Optikerbussen. Hun vil servicere brillekunder i deres private hjem, i erhvervsvirksomheder og på plejecentre.

 

”Ideen til at starte den rullende brillebutik opstod, da jeg efter endt barsel med vores tredje barn gerne ville kombinere et spændende og selvstændigt job med muligheden for selv at planlægge og tilrettelægge hverdagen”, fortæller Lenette Glenstrup. Lenette har en fortid i optikerkæden Synoptik, hvor hun har været ansat i 14 år. De seneste knapt 5 år har hun arbejdet som erhvervskonsulent for kæden med særlig fokus på skærmbriller til pc-brugere og indretning af arbejdspladsen. Sideløbende har hun efteruddannet sig inden for en række områder, såsom synstræning, synsergonomisk indretning af arbejdspladser og erhvervsoptometri. Det er kombinationen af de erhvervede kompetencer fra betjening af både private og erhvervskunder, som Lenette nu håber at forene i sit nye brillekoncept.

 

Både til private, plejesektor og erhverv

Optikerbussen er indrettet som en traditionel optikerbutik med professionelt synsprøveudstyr og et bredt sortiment af moderne briller. Forskellen er bare, at den er på hjul og dermed kan flytte sig hen til kunderne, i stedet for at kunderne skal komme hen til den. ”Jeg kender selv det med at have en travl hverdag fra vores eget liv, men også fra familie og venners. Derfor tænkte jeg, at når tiden er en vigtig faktor for så mange, kunne man måske afhjælpe problemet ved at komme til kunden i stedet for omvendt. Mange oplever det som et problem at skulle gå tidligt hjem fra arbejde for at kunne nå ind til en optiker. Jeg tilbyder at komme hjem til kunden, når denne har tid og overskud - og uden at det koster noget.”

Ud over at henvende sig til private i deres hjem satser hun også på briller til plejesektoren. ”Der sidder mange gangsbeværede rundt omkring, som ikke selv har mulighed for at komme til optiker. Samtidig er der også mange ældre på plejehjemmene, som gerne vil være fri for at skulle bevæge sig ned til en optiker i byen. Her håber jeg så, at jeg kan være behjælpelig med mit koncept. Desuden er mit synsprøveudstyr mobilt, så jeg har også mulighed for at bringe det med ind til kunden, hvis det er behovet,” beretter Lenette.

Den sidste kundegruppe, som Optikerbussen henvender sig til, er virksomheder. Mange medarbejdere oplever træthed og irritation i øjnene, når de sidder bag en computerskærm i længere tid af gangen. Her kan en skærmbrille ofte løse problemet. At sørge for skærmbriller til medarbejdere er et lovkrav fra Arbejdsmarkedsstyrelsen mange virksomheder ikke er bekendt med. Med sine store ekspertise inden for indretning af arbejdspladser forventer hun også at kunne afhjælpe virkomheder med dette behov. ”Flere og flere virksomheder er opmærksomme på deres medarbejderes velbefindende og prioriteterer dermed også en ergonomisk korrekt indretning af arbejdspladsen”, udtaler Lenette.

 

Service og kvalitet

”En vigtig del af konceptet er for mig, at kvaliteten og servicen er høj, men prisen samtidig fornuftig. Fordi min butik er på hjul er omkostningerne til drift mindre, hvilket muliggør at jeg kan sælge moderne kvalitetsbriller til rimelige priser.” fortæller Lenette og fortsætter ”så har jeg samtidig været heldig at få nogle gode aftaler med velrenommerede og fagligt respekterede leverandører, som troede på min ide.” At skulle have med private kunder at gøre igen har også været en del af trækplastret for Lenette: ”Den lille uformelle snak med de private kunder savnede jeg lidt, da jeg udelukkende var erhvervskonsulent. Med min nye bus kan jeg forene de to ting.”

 Lenette Glenstrup er medlem af Danmarks Optikerforening og Dansk Erhvervsoptik, hvilket er en garanti for kunden om optimal service og faglig korrekt behandling i brillekøbet